Главная - Соціально-психологічна служба


           Соціально-психологічна служба гімназії –  забезпечує  своєчасне  і  систематичне  вивчення психофізичного розвитку дитини,  мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням  вікових,  інтелектуальних,  фізичних,  статевих  та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання,  сприяє виконанню освітніх  і  виховних  завдань
           Напрямки роботи соціально-психологічної  служби гімназії:
          -діагностичний;
         - консультативний;
         - просвітницький;     
         - корекційно-розвивальний;
         - зв’язки з громадськістю.

           Протягом вересня-жовтня в гімназії було проведено методики в 1-11 класах: «Рівень навчальних вмінь», “Графічний диктант”, “Сходинки”(визначення самооцінки молодших школярів), “Мотивація навчання”, “Автономність-залежність”, “Оцінка рівня шкільної тривожності”, “Соціометрія” (визначення лідерів в учнівському колективі), “Мікроклімат в колективі”, «Аналіз виникнення різних форм насильства серед дітей та над дітьми», «Визначення стилю мислення»; методики в педагогічному колективі: ”, “Мікроклімат в колективі”, “Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації”; діагностика батьків першокласників, щодо адаптації дітей до навчального процесу; тренінгові заняття «Мій дім – моя фортеця», «Вправи на розвиток обдарованості»; консультації учнів.

 


Видавець:


Рада гімназистів ФМГ №17 м. Вінниці

Інтернет-підримка:


Вінницький міський центр дистанційної освіти