Главная - Батьківський куточок


       Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності.
       Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість.              
       Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. 
       Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.  
       Розрізняють обдарованість:
       • соціальну - лідерську; 
       • художню – музичну, образотворчу, сценічну; 
       • психомоторну – спортивні  здібності; 
       • інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);
       • академічну – надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;
       • творчу – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

 


 

 

 


Видавець:


Рада гімназистів ФМГ №17 м. Вінниці

Інтернет-підримка:


Вінницький міський центр дистанційної освіти